Home / Informatie / Reglement

REGLEMENT

WIEWITWA WIJKQUIZ ACHTSE BARRIER

 

 

1 Algemeen

 1. Dit Reglement is van toepassing op alle deelnemers en deelnemende Teams van de WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier, verder te noemen de WWW.
 2. Alle deelnemers verklaren bij de inschrijving bekend te zijn en akkoord te gaan met dit Reglement.
 3. De WWW wordt georganiseerd door de WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier (kvk 69699739).
 4. De WWW wordt gefinancierd vanuit inschrijfgelden, subsidies en sponsorgelden.

 

2 Deelnemers

 1. De WWW wordt georganiseerd voor inwoners van de Achtse Barrier. Hulp van mensen buiten de wijk is toegestaan.
 2. Deelname aan de WWW staat open voor Teams.
 3. Wij adviseren een minimale Teamgrootte van 12-15 personen.
 4. Er is geen maximum gesteld aan het aantal personen per Team.
 5. Elk Team kiest twee Teamcaptains van minimaal 18 jaar, wonend in de Achtse Barrier.
 6. Voor de overige Teamleden geldt geen leeftijdsbeperking.
 7. De organisatie communiceert zoveel mogelijk per e-mail met de Teamcaptains.
 8. De locatie van waaruit Teams meespelen dient in de Achtse Barrier te zijn.

3 Inschrijven

 1. Deelname aan de WWW kost € 15,00 per Team, ongeacht het aantal Teamleden.
 2. Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving te worden voldaan.
 3. Een inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling van het inschrijfgeld.
 4. Wanneer een Team afziet van deelname, is er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 5. De organisatie behoudt zich het recht voor om het aantal in te schrijven Teams te maximeren.

 

4 Hoe en wanneer

 1. Op de QuizAvond haalt een van beide Teamcaptains de Quiz-envelop om 18.00 uur op bij wijkcentrum De Mortel (Savoiepad 14, Eindhoven).
 2. Alleen op vertoon van het Afhaalformulier wordt de Quiz-envelop uitgereikt.
 3. De Quiz-envelop bevat een USB-stick, die eigendom is van de organisatie van de WWW. Hij dient na afloop van de Quizavond ingeleverd te worden.
 4. Ontstane schade aan de USB-stick kan door de organisatie op het Team worden verhaald.
 5. Het Antwoordformulier wordt bij voorkeur digitaal ingevuld. Wanneer dit niet mogelijk is, kan een versie waarbij de antwoorden geschreven zijn ingeleverd worden.
 6. Slecht leesbare antwoorden kunnen we niet goed rekenen.
 7. Noteer op elke pagina van het Antwoordformulier het Teamnummer in het daarvoor bestemde vakje. Dit is nodig om verdeling van de formulieren tijdens het nakijken mogelijk te maken. Formulieren waarop het Teamnummer ontbreekt, worden mogelijk niet in de puntentelling van je Team meegenomen.

 

5 Beeldmateriaal

 1. Teams leveren hun beeldmateriaal aan in de volgende formaten:
  – Afbeeldingen JPG, JPEG, PNG
  – Filmpjes AVI, DVIX, MOV, MP4, WMV
 2. Volg bij het opslaan van beeldmateriaal de instructies in het Quizboek, ook met betrekking tot de naamgeving
  en locatie van het bestand. Dit is nodig voor verdeling van het beeldmateriaal tijdens het nakijken.
 3. Beeldmateriaal dat niet conform bovenstaande voorschriften wordt ingeleverd, kan mogelijk niet door de organisatie worden beoordeeld.
 4. De juiste naam en map zijn belangrijk, want jullie video’s en foto’s worden automatisch uitgelezen vanaf de USB-stick. Op die manier kunnen we onze kostbare tijd besteden aan het beoordelen van het beeldmateriaal en verliezen we geen tijd aan het zoeken ervan.
 5. Bij plaatsing in de foute map en/of gebruik van een onjuiste bestandsnaam wordt maximaal de helft van het puntenaantal verdiend of riskeer je zelfs dat je geen punten krijgt wanneer je bestand door ons niet uitgelezen kan worden. Let dus goed op de juiste naam en de juiste map wanneer je beeldmateriaal opslaat!
 6. Wanneer in een opdracht gevraagd wordt om beeldmateriaal ook op Facebook te plaatsen wordt daarbij aangegeven voor welk tijdstip het geplaatst moet worden. Alleen wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan, kunnen de bonuspunten verdiend worden. Vergeet niet om de foto ook op de USB-stick op de slaan om ook voor dat deel van de vraag punten te verdienen!
   

6 Inleveren

 1. Lever het Antwoordformulier uitgeprint in, ook wanneer dit digitaal is ingevuld. Niet geprinte Antwoordformulieren worden mogelijk niet nagekeken en dingen niet mee naar de prijzen.
 2. Gebruik voor het vastmaken van de Antwoordformulieren de klem uit de Quiz-envelop.
 3. Stop het Antwoordformulier, de USB-stick en eventuele resultaten in de Quiz-envelop, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit niet moet.
 4. Lever de Quiz-envelop op de Quizavond tussen 22.00 uur en 23.00 uur in.
 5. Tijdens het inleveren wordt je Quiz-envelop door de organisatie voorzien van het inlevernummer.
 6. Quiz-enveloppen die na 23.00 uur worden aangeboden en niet voorzien zijn van een inlevernummer (sticker), worden niet nagekeken. Deze Teams maken dus geen kans op prijzen.
 7. Voor de juiste tijd is de klok op de Website van de WWW bindend.

 

7 Uitslag

 1. De Teams worden gerangschikt op basis van het behaalde puntenaantal.
 2. Bij een gelijk aantal punten is het inlevernummer bepalend voor de onderlinge rangschikking.
 3. Het Antwoordenboek en de uitslagen worden na de prijsuitreiking gepubliceerd.
 4. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.

 

8 Prijzen

 1. Alle Teams geven op het Antwoordformulier een goed doel aan (ANBI) waarvoor ze spelen.
 2. De volgende bedragen worden namens de winnende Teams overgemaakt naar de door hen ingevulde goede doelen: 1e prijs: € 200,00, 2e prijs: € 150,00, 3e prijs: € 100,00
 3. De organisatie van de WWW draagt zorg voor een snelle uitbetaling van het prijzengeld aan de goede doelen.

 

9 Tenslotte

 1. Tijdens de Quizavond worden foto’s/video’s gemaakt. Dit materiaal kan, tezamen met beeldmateriaal dat is ingeleverd op de USB-stick, gebruikt worden voor promotiedoeleinden van de WWW via social-media van de WWW. Wie dit niet wenst, kan dit aan de organisatie kenbaar maken.
 2. De organisatie van de WWW kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van deelname aan de WWW. Deelnemen is geheel voor eigen risico.
 3. De organisatie is gerechtigd om Teams van verdere deelname uit te sluiten, wanneer zij zich niet aan het Reglement houden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 4. Wanneer zich situaties voordoen waarin dit Reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

 

Share This