Privacyverklaring WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier

 

WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier, p.a. Rouenlaan 31, 5627 PC  EINDHOVEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Website: https://www.wiewitwa.nl
Adres: Rouenlaan 31, 5627 PC  EINDHOVEN
Telefoonnummer: +31 0623331145
Anky Poeth is de Functionaris Gegevensbescherming van WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier. Zij is te bereiken via wwwquizab@gmail.com

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type

 

– Bankrekeningnummer

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wwwquizab@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling na inschrijving van je Team
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Verzenden van informatie over de WijkQuiz aan de TeamCaptains
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om WijkQuiz uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van de WieWitWa WijkQuiz

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij houden hierbij rekening met de wettelijke bewaartermijn zoals bijvoorbeeld die van de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de WijkQuiz en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Met onderstaande derden delen we jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de WijkQuiz of dit wettelijk verplicht is:
– Mailchimp: voor het verwerken van de nieuwsbrieven
– Mollie.com: voor het verwerken van betaling van het inschrijfgeld
– Dropbox: voor het verwerken van je gegevens en de organisatie van de WijkQuiz

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wwwquizab@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wwwquizab@gmail.com

 

Share This