Nieuwsbrief 29, maart 2020

 Hallo Lezer,

 

De QuizAvond en de bijbehorende prijsuitreiking moesten helaas door ons geannuleerd worden. Een grote teleurstelling voor iedereen, maar gezien de situatie met het Corona-virus was het onvermijdelijk.

In deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over het vervolg. Een deel van de informatie zal jullie wellicht bekend voorkomen, maar voor de volledigheid kunnen jullie het in deze nieuwsbrief nog eens nalezen.

Met vriendelijke groeten,
De Organisatie van de WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier

 Uitstel is geen afstel!

We zijn de afgelopen tijd achter de schermen druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat de vierde editie van de WieWieWa WijkQuiz op een later moment alsnog kan plaatsvinden.

Als eerste moesten we daarvoor natuurlijk een geschikte datum kiezen. En dat was voor ons best even puzzelen want we moesten rekening houden met heel veel verschillende factoren.

Bijvoorbeeld met de agenda’s van de organisatie, feestdagen, de vakantieperiodes en de beschikbaarheid van De Mortel. En bovendien willen we iedereen de gelegenheid geven om tijdig ruimte in de agenda te maken, zodat zoveel mogelijk mensen ook daadwerkelijk mee kunnen doen. Verder is het moeilijk om in de toekomst te kijken hoe het gaat met het Corona-virus.

Zoals gezegd was het even puzzelen, maar we hebben goed nieuws, want we zijn eruit en we hebben een nieuwe datum!

 De nieuwe Quizdatum

De nieuwe data en tijden zijn als volgt:

12 september 2020: Quizavond 
17.30 – 18.30 uur: zaal open
18.00 – 18.30 uur: ophalen Quiz-envelop
22.00 – 23.00 uur: inleveren Quiz-envelop

3 oktober 2020: Prijsuitreiking
20.00 – 20.30 uur: de zaal gaat open
20.30 – 23.00 uur: feestelijke prijsuitreiking

Op beide avonden is de locatie Wijkcentrum De Mortel.

 Staat je Team al ingeschreven?

Natuurlijk sta je dan te popelen om mee te doen. We hebben het jullie dan ook makkelijk gemaakt, want je inschrijving blijft gewoon geldig en je Teamnummer wijzigt niet.

Je Team staat met de bij ons bekende Teamcaptain en de bijbehorende gegevens in ons systeem.
Het kan natuurlijk zijn dat je iets wilt wijzigen, bijvoorbeeld het mailadres van je Teamcaptain. Het is belangrijk dat je dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft via quiz@wiewitwa.nl zodat wij dit in onze administratie kunnen verwerken.

 Deelnemen niet mogelijk?

Ondanks onze zorgvuldigheid bij het kiezen van de datum, kan het zijn dat je Team dan niet kan. We begrijpen dat dat een teleurstelling voor jullie is en ook wij vinden het jammer als je Team moet afhaken.

Geef dit zo snel mogelijk* aan ons door via quiz@wiewitwa.nl zodat wij het inschrijfgeld kunnen terugbetalen.

*Let op: Je hebt tot 30 juni de tijd om je af te melden!

 Nog niet ingeschreven, toch meedoen?

Geen enkel probleem, jullie zijn van harte welkom om je alsnog in te schrijven voor deze vierde editie van de WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier.

Van 1 mei tot en met 30 juni 2020 kun je je via het aanmeldformulier op onze website alsnog inschrijven. Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk, dus wacht er niet te lang mee. Je krijgt te zijner tijd van ons een bericht om je aan de start van de inschrijftermijn te herinneren. 

 Ssssssst……

Wellicht ten overvloede toch nog eens jullie aandacht voor het volgende:
De al ingeschreven Teams ontvingen op 28 februari 2020 van ons een eerste opdracht en hadden 14 dagen de tijd om deze op te lossen. Wij vragen iedereen om deze opdracht en de oplossing ervan geheim te houden.

Teams hadden tot en met zaterdag 14 maart de tijd om deze opdracht op te lossen en uit te voeren. Daarna sloten we deze opdracht en noteerden we welke Teams hem wel en welke hem niet hadden opgelost.

Teams die nog niet zijn ingeschreven maar dit alsnog doen, krijgen 14 dagen voor de nieuwe Quizdatum alsnog deze opdracht. Op deze manier heeft elk Team evenveel puzzeltijd kunnen benutten en hopen we iedereen een eerlijke kans te hebben gegeven.

Nogmaals: Houd de oplossing geheim en gun alle Teams hetzelfde puzzelplezier.

 Bedankt

Naar aanleiding van de eerste opdracht, maar ook na het annuleren van de QuizAvond, ontvingen we van velen van jullie leuke en enthousiaste reacties. Dat is voor ons als organisatie eens te meer een bewijs dat alle energie die wij erin steken om jullie een leuke avond te bezorgen, zeer de moeite waard is en gewaardeerd wordt.

We willen jullie daar dan ook hartelijk voor bedanken.

 Tot slot 

Als laatste willen we onze sponsoren bedanken. Mede dankzij jullie kunnen we de WijkQuiz organiseren en het inschrijfgeld laag houden.  

Wil je zelf regelmatig onze nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan snel in:

Share This